Index 
Proces-verbal
PDF 243kWORD 78k
Joi, 6 aprilie 2017 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Declarația Președintelui
 3.Ziua Internațională a Romilor (dezbatere)
 4.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  
4.1.Rusia, arestarea lui Alexei Navalny și a altor protestatari
  
4.2.Belarus
  
4.3.Bangladesh, inclusiv căsătoriile între minori
 5.Depunere de documente
 6.Petiții
 7.Votare
  
7.1.Rusia, arestarea lui Alexei Navalny și a altor protestatari (vot)
  
7.2.Belarus (vot)
  
7.3.Bangladesh, inclusiv căsătoriile între minori (vot)
  
7.4.Piețele de roaming cu ridicata ***I (vot)
  
7.5.Țări terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și țări terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație: Ucraina ***I (vot)
  
7.6.Corpul european de solidaritate (vot)
  
7.7.Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Interpelări majore (dezbatere)
 12.Decizii privind anumite documente
 13.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 14.Calendarul următoarelor ședințe
 15.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.05.


2. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație referitoare la situația din Cecenia și a confirmat că Parlamentul condamnă ferm orice tip de persecuție și discriminare pe criterii de orientare sexuală, rasă, religie sau opinii politice.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă


3. Ziua Internațională a Romilor (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000016/2017) adresată de Roberta Metsola și Pál Csáky, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy eși Elly Schlein, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström și Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun și Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis și Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Consiliului: Ziua internațională a romilor (B8-0207/2017)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000017/2017) adresată de Roberta Metsola și Pál Csáky, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy și Elly Schlein, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström și Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun și Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis și Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Ziua internațională a romilor (B8-0208/2017)

Pál Csáky, Soraya Post, Cornelia Ernst și Benedek Jávor au dezvoltat întrebările.

Neven Mimica (membru al Comisiei) a răspuns la întrebări.

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de cătrecare a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dubravka Šuica, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Tim Aker, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, la trei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Fredrick Federley, Soraya Post și Tomáš Zdechovský, Mara Bizzotto, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, la trei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Soraya Post, Maria Grapini și György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Angelo Ciocca, Iratxe García Pérez, Lynn Boylan, Silvia Costa, Julie Ward, Monika Flašíková Beňová, Juan Fernando López Aguilar și Branislav Škripek.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivo Vajgl și Milan Zver.

A intervenit György Hölvényi cu privire la desfășurarea procedurii „catch the eye” (Președinta a oferit clarificări).

A intervenit Neven Mimica.

A intervenit Soraya Post cu privire la desfășurarea dezbaterii (Președinta a luat act de acest lucru).

Dezbaterea s-a încheiat.


4. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 3 al PV din 5.4.2017.)


4.1. Rusia, arestarea lui Alexei Navalny și a altor protestatari

Propuneri de rezoluții B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 și B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand și Petras Auštrevičius au prezentat propunerile de rezoluție B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 și B8-0250/2017.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Tunne Kelam a prezentat propunerea de rezoluție B8-0251/2017.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch sur le déroulement du débat (Președintele a oferit clarificări), Udo Voigt, neafiliat, Jaromír Štětina, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch și Jiří Pospíšil, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová și Csaba Sógor.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 6.4.2017.


4.2. Belarus

Propuneri de rezoluții B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 și B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius și Bogdan Andrzej Zdrojewski au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Marek Jurek, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins și Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz și Jean-Paul Denanot.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 al PV din 6.4.2017.


4.3. Bangladesh, inclusiv căsătoriile între minori

Propuneri de rezoluții B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 și B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová și Tomáš Zdechovský au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Csaba Sógor, în numele Grupului PPE, Arne Lietz, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim și Krzysztof Hetman.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Maria Grapini și Notis Marias.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 al PV din 6.4.2017.


5. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Islanda privind protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2017 (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Islanda privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare a Regulamentului (UE) nr.515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1986/2006, a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind utilizarea Sistemului de informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE, AFET, BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr.515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET, BUDG

2) de către deputați,

propunere de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la Directiva privind lucrătorii detașați și la pierderea de competențe (B8-0174/2017)

retrimis

fond :

EMPL

- Joëlle Mélin și Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la economia colaborativă (B8-0175/2017)

retrimis

fond :

IMCO

- Ivan Jakovčić și Jozo Radoš. Propunere de rezoluție referitoare la transformarea UE într-o zonă fără delfini în captivitate (B8-0176/2017)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la elaborarea de substrategii macroregionale în zona Mediteranei (B8-0178/2017)

retrimis

fond :

REGI

- Piernicola Pedicini. Propunere de rezoluție referitoare la copiii cu sindromul PANDAS (tulburări neuropsihiatrice pediatrice autoimune asociate infecțiilor streptococice) (B8-0181/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Angelo Ciocca. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea riziculturii italiene (B8-0182/2017)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

INTA

- Lorenzo Fontana. Propunere de rezoluție referitoare la strategia de informare privind uveita și combaterea coordonată a acestei boli (B8-0227/2017)

retrimis

fond :

ENVI


6. Petiții

Următoarele petiții, care au fost înregistrate în registrul general la datele indicate mai jos, în conformitate cu articolul 215 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

4 aprilie 2017

(*) Nom confidentiel.

(*) (n° 1568/2016); Ana María Rodríguez González (n° 0166/2017); (*) (n° 0167/2017); (*) (n° 0168/2017); (*) (n° 0169/2017); (*) (n° 0170/2017); Thomas Beyer (n° 0171/2017); Wayne Green (n° 0172/2017); (*) (n° 0173/2017); Ismael Antonio López Pérez (n° 0174/2017); (*) (n° 0175/2017); Jeremy Mesdouze (n° 0176/2017); Pedro Narciso de la Cruz García López (n° 0177/2017); Michael Ashbrook (86 signatures) (n° 0178/2017); (*) (n° 0179/2017); David Reiling (n° 0180/2017); Flavio Miccono (n° 0181/2017); Hans Bosbach (n° 0182/2017); Christopher Lee (n° 0183/2017); Flavio Miccono (n° 0184/2017); (*) (n° 0185/2017); Bojan Barišič (n° 0186/2017); Diego Ignacio Castilla García (n° 0187/2017); (*) (n° 0188/2017); (*) (n° 0189/2017); Martina Vuk (n° 0190/2017); (*) (n° 0191/2017); Jason Finnane (n° 0192/2017); Rafał Kampa (n° 0193/2017); (*) (n° 0194/2017); (*) (n° 0195/2017); (*) (n° 0196/2017); (*) (n° 0197/2017); Ian Blore (n° 0198/2017); Sergio Arroyo Morcillo (n° 0199/2017); (*) (n° 0200/2017); (*) (n° 0201/2017); (*) (n° 0202/2017); Victor Diaconu (n° 0203/2017); (*) (n° 0204/2017); (*) (n° 0205/2017); (*) (n° 0206/2017); (*) (n° 0207/2017); (*) (n° 0208/2017); (*) (n° 0209/2017); Bernhard Nieuwenhuis (n° 0210/2017); José Luis Ordóñez Fernández (n° 0211/2017); (*) (n° 0212/2017); (*) (n° 0213/2017); (*) (n° 0214/2017); (*) (n° 0215/2017); (*) (n° 0216/2017); Petar Karan (n° 0217/2017); Flavio Miccono (n° 0218/2017); Filomena Pinca (n° 0219/2017); Thomas Pfister (n° 0220/2017); (*) (n° 0221/2017); (*) (n° 0222/2017); (*) (n° 0223/2017); Kameliya Konakchieva (n° 0224/2017); Eleni Takou (n° 0225/2017); César Martínez López-Rey (n° 0226/2017); (*) (n° 0227/2017); Fabio Tosi (n° 0228/2017); Sara Martínez (n° 0229/2017); Dan Christensen (n° 0230/2017); (*) (n° 0231/2017); Dorota Zaleska (n° 0232/2017); Michele Vecchione (n° 0233/2017); Michele Vecchione (n° 0234/2017); (*) (n° 0235/2017); (*) (n° 0236/2017); Pierre Cauchy (n° 0237/2017); (*) (n° 0238/2017); (*) (n° 0239/2017); (*) (n° 0240/2017); (*) (n° 0241/2017); (*) (n° 0242/2017); Sébastien Blanchard (n° 0243/2017); Aras Abbasi (n° 0244/2017); (*) (n° 0245/2017); (*) (n° 0246/2017).


A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Rusia, arestarea lui Alexei Navalny și a altor protestatari (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0245/2017

(care înlocuiește B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 ):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler și Andrey Kovatchev, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D;

—   Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei și Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic și Filiz Hyusmenova, în numele Grupului ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec și Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE.

A intervenit Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, pentru a solicita amânarea votului, și Michael Gahler, în numele Grupului PPE, împotriva cererii.

Cu VE (284 pentru, 296 împotrivă, 22 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Prin urmare, s-a trecut la vot.

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0125)

(Propunerea de rezoluție __[A8469]__ a devenit caducă.)

Intervenții

Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a solicita retragerea amendamentului nr. 1.


7.2. Belarus (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0253/2017

(care înlocuiește B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt și Andrey Kovatchev, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill și Karoline Graswander-Hainz, în numele Grupului S&D;

—   Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski și Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova și Charles Goerens, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Terry Reintke și Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD;

—   Barbara Kappel.

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0126)

(Propunerea de rezoluție B8-0259/2017 a devenit caducă.)


7.3. Bangladesh, inclusiv căsătoriile între minori (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017(2017/2648(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0252/2017

(care înlocuiește B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017 ):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jerzy Buzek, Michał Boni, Eva Maydell, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler și Andrey Kovatchev, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D;

—   Urszula Krupa, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Marek Jurek, Monica Macovei, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR;

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic și Filiz Hyusmenova, în numele Grupului ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0127)

(Propunerea de rezoluție B8-0260/2017 a devenit caducă.)


7.4. Piețele de roaming cu ridicata ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 în ceea ce privește normele referitoare la piețele de roaming cu ridicata [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA-PROV(2017)0128)


7.5. Țări terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și țări terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație: Ucraina ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Ucraina) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA-PROV(2017)0129)

Intervenții

Michael Gahler, cu privire la afișarea rezultatelor.


7.6. Corpul european de solidaritate (vot)

Propunere de rezoluție B8-0238/2017

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0130)


7.7. Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA (vot)

Propuneri de rezoluție B8-0235/2017 și B8-0244/2017

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0235/2017

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0131)

(Propunerea de rezoluție __[A8469]__ a devenit caducă.)


8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Miapetra Kumpula-Natri - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins și Seán Kelly

Raport Mariya Gabriel - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei și Jiří Pospíšil

Corpul european de solidaritate - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly și Lucy Anderson.


9. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 12.45, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

10. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


11. Interpelări majore (dezbatere)

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (O-000011/2017) adresată de Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea și Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Situația tragică din "Țara focurilor" și a locuitorilor acesteia (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017)

Piernicola Pedicini a dezvoltat întrebarea.

Karmenu Vella (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Piernicola Pedicini, Nicola Caputo, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Rosa D'Amato, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Seán Kelly, Andrea Cozzolino și Pina Picierno.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Maria Grapini.

A intervenit Karmenu Vella.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizărilor către comisii de commissions (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

- Norme financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
retrimis fond: BUDG, CONT
aviz: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

- Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
retrimis fond: EMPL
aviz: JURI, IMCO, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

AGRI

- Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
retrimis fond: EMPL
aviz: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

FEMM

- Aspecte legate de drepturile fundamentale în ceea ce privește integrarea romilor în UE: combaterea atitudinilor negative față de romi (2017/2038(INI))
retrimis fond: LIBE
aviz: FEMM, EMPL

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16 martie 2017)

BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Garanția acordată de UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
aviz: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Fondul de garantare pentru acțiuni externe (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
aviz: AFET, LIBE, INTA, DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)


13. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


14. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc la 26 aprilie 2017 și 27 aprilie 2017.


15. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 16.10.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour, Sommer

Aviz juridic - Politica de confidențialitate