Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 26. huhtikuuta 2017 - Bryssel

5. Neuvoa-antavan komitean kokoonpano

Taloudellisten sidonnaisuuksien ja eturistiriitojen alalla annettujen Euroopan parlamentin jäsenten menettelysääntöjen 7 artiklan mukaisesti puhemies on päättänyt 5. huhtikuuta 2017 nimittää

- Danuta Maria Hübnerin PPE-ryhmän puolesta

- Mady Delvaux'n S&D-ryhmän puolesta

- Sajjad Karimin ECR-ryhmän puolesta

- Jean-Marie Cavadan ALDE-ryhmän puolesta

- Jiří Maštálkan GUE/NGL-ryhmän puolesta

jäsenten toimintaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean jäseniksi

sekä

- Heidi Hautalan Verts/ALE-ryhmän puolesta

- Laura Ferraran EFDD-ryhmän puolesta

- Gerolf Annemansin ENF-ryhmän puolesta

jäsenten toimintaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean varajäseniksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö