Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 26. april 2017 - Bruselj

9. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge k Uredbi (EU)št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama snovi, ki se lahko dodajo živilom na osnovi predelanih žit in otroški hrani ter živilom za posebne zdravstvene namene (C(2017)02255 - 2017/2661(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 10. aprila 2017

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/98 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije iz člena 15(2) Uredbe (EU) št.1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v okviru Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku in Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika (C(2017)02358 - 2017/2664(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. aprila 2017

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št.1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z lestvicami Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanjem tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali (C(2017)02411 - 2017/2666(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 20. aprila 2017

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o določitvi začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja (C(2017)02416 - 2017/2667(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 20. aprila 2017

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi uredb (EU) št.1307/2013 in (EU) št.1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisiji (C(2017)02417 - 2017/2668(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 20. aprila 2017

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

Osnutek delegiranega akta, za katerega se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/118 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Severnem morju (C(2017)01162 – 2017/2580(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 24. februarja 2017

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca na zahtevo Parlamenta

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/117 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Baltskem morju in razveljavitvi Uredbe (EU) 2015/1778 (C(2017)01249 – 2017/2588(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 2. marca 2017

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca na zahtevo Parlamenta

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane Uredbe (EU) 2016/1675 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva črtanje Gvajane iz preglednice v točki I Priloge in dodajanje Etiopije v navedeno preglednico (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 24. marca 2017

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 1 mesec na zahtevo Parlamenta

posredovano pristojnemu odboru: ECON, LIBE

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov