Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 26. april 2017 - Bruselj

10. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet glede meril za odobritev aktivnih snovi z majhnim tveganjem (D046260/03 - 2017/2665(RPS) - rok: 20. julij 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI (člen 54 Poslovnika)
mnenje: AGRI (člen 54 Poslovnika), IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za akrinatrin, metalaksil in tiabendazol v ali na nekaterih proizvodih (D049626/02 - 2017/2652(RPS) - rok: 5. junij 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve referenčnega laboratorija EU za viruse, ki se prenašajo z živili (D050291/02 - 2017/2662(RPS) - rok: 13. julij 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov