Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 april 2017 - Bryssel

11. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden februari I 2016 finns tillgängligt på Europarl.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy