Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 26. travnja 2017. - Bruxelles

13. Plan rada
CRE

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda druge plenarne sjednice u travnju 2017. (PE 603.274/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Srijeda

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika predsjednik je predložio sljedeće izmjene konačnog prijedloga dnevnog reda:

- druga i treća točka dnevnog reda zamijenit će mjesto, pa će tako izjava Komisije naslovljena Odluka usvojena o europskom stupu socijalnih prava i s njim povezanim inicijativama(točka 14. PDOJ-a) biti druga točka nakon izjave Komisije Stanje u Mađarskoj (točka 103. PDOJ-a).

Parlament je bio suglasan s tom izmjenom.

- zahtjev Kluba zastupnika Demande S&D-a da se zaključi rasprava o izvješću Komisije o stanju u Mađarskoj (točka 103. PDOJ-a) podnošenjem prijedloga rezolucije koji će se staviti na glasovanje na prvoj sjednici u svibnju.

Govorili su: Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je obrazložio zahtjev, Marek Jurek, koji se izjasnio protiv zahtjeva, i Marie-Christine Vergiat koja je zatažila da se organizira službeno puotvanje u Mađarsku (predsjednik je pojasnio da će se glasovati jedino o dnevnom redu).

Zahtjev Kluba S&D-a odobren je.

- zahtjev Kluba zastupnika ENF-a da se na dnevni red doda izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o položaju Kopta u Egiptu, nakon rasprave na temu Aktualno stanje u Turskoj, osobito u pogledu ustavnog referenduma(točka 36. PDOJ-a). Rasprava o izvješću Mircee Diaconua (A8-0340/2016) na temu „Europska godina kulturne baštine odgađa se na prvu sjednicu u svibnju.

Govorili su: Franz Obermayr, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je obrazložio zahtjev, Cristian Dan Preda, koji je predložio da se raspravlja o položaju kršćana na cijelom Bliskom istoku i to tijekom prve sjednice u svibnju, Franz Obermayr koji je potvrdio zahtjev svog kluba zastupnika, Peter van Dalen i Victor Boştinaru.

Pojedinačnim glasovanjem (101 za, 300 protiv, 30 suzdržanih) Parlament je odbio zahtjev.

Predsjednik je rekao da će Konferencija predsjednika odlučiti o mogućem uvrštavanju ovog predmeta na dnevni red prve sjednice u svibnju. On će velikom muftiji Egipta, s kojim će sastati sutra, prenijeti položaj Europskog parlamenta koji se temelji na toleranciji i dijalogu među religijama.

Četvrtak

Predsjednik je obavijestio da će se izvješće Gillesa Lebretona naslovljeno Zahtjev za ukidanje imuniteta Antóniju Marinhu e Pintu(A8-0163/2017) i prigovor u vezi s Delegiranom uredbom Komisije o izmjeni PrilogaIII. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica uvrstiti u vrijeme za glasovanje.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti