Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. balandžio 26 d. - Briuselis

13. Darbų programa
Stenograma

Buvo išdalytas galutinis II 2017 balandžio plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 603.274/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Trečiadienis

Pasitaręs su frakcijomis, Pirmininkas pasiūlė šiuos galutinio darbotvarkės projekto pakeitimus:

- Antrasis ir trečiasis darbotvarkės punktai bus sukeisti vietomis, kad Komisijos pareiškimas dėl Priimto sprendimo dėl Europos socialinių teisių ir profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros iniciatyvos ramsčio (galutinio darbotvarkės projekto 14 punktas) būtų antrasis punktas po Komisijos pareiškimo dėl Padėties Vengrijoje (galutinio darbotvarkės projekto 14 punktas).

Parlamentas sutiko su šiuo pakeitimu.

- S&D frakcijos prašymas, kuriuos siekiama užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo dėl Padėties Vengrijoje (galutinio darbotvarkės projekto 103 punktas) pateikiant rezoliucijas, dėl kurių būtų balsuojama per pirmąją gegužės mėn. sesiją.

Kalbėjo: Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, Marek Jurek, jis pasisakė prieš prašymą, ir Marie-Christine Vergiat, ji paprašė nusiųsti į Vengriją delegaciją (Pirmininkas patikslino, kad Parlamentas pasisakys tik dėl darbotvarkės).

S&D frakcijos prašymas patvirtintas.

- ENF frakcijos prašymas, kuriuo siekiama į darbotvarkę įtraukti Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl koptų padėties Egipte, po diskusijų dėl Padėties Turkijoje, ypač dėl konstitucinio referendumo (gautinio darbotvarkės projekto 36 punktas). Diskusijos dėl Mircea Diaconu pranešimo (A8-0340/2016) Europos kultūros paveldo metai būtų nukeltos į pirmąją gegužės mėn. sesiją.

Kalbėjo: Franz Obermayr ENF frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, Cristian Dan Preda, jis pasiūlė, kad būtų diskutuojama apie krikščionių padėtį visame Artimųjų Rytų regione ir kad diskusijos vyktų per pirmąją gegužės mėn. sesiją, Franz Obermayr, jis patvirtino savo frakcijos prašymą, Peter van Dalen ir Victor Boştinaru.

Vardiniu balsavimu (101 už, 300 prieš, 30 susilaikė) Parlamentas atmetė prašymą.

Pirmininkas patikslino, kad Pirmininkų sueiga nuspręs, ar šią temą įtraukti į pirmąją gegužės mėn. sesiją. Jis įsipareigojo perduoti Egipto Didžiajam muftijui, su kuriuo turi susitikti rytoj, Europos Parlamento poziją, kuria palaikoma tolerancija ir religijų dialogas.

Ketvirtadienis

Pirmininkas informavo, kad Gilles Lebreton pranešimas "Prašymas atšaukti António Marinho e Pinto imunitetą" (A8-0163/2017) ir preštaravimas dėl Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, III priedas bus įtraukti į balsavimo sąrašą.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

Teisinė informacija - Privatumo politika