Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 26. april 2017 - Bruselj

13. Razpored dela
Dobesedni zapis

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo delno zasedanje aprila 2017 (PE 603.274/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Sreda

Po posvetovanju s političnimi skupinami je predsednik predlagal naslednje spremembe končnega osnutka dnevnega reda:

- Druga in tretja točka dnevnega reda bosta obravnavani v obratnem vrstnem redu, tako da bo izjava Komisije o sklepu, sprejetem glede Evropskega stebra socialnih pravic, in pobudi za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (točka 14 PDOJ) druga točka po izjavi Komisije o razmerah na Madžarskem (točka 103 PDOJ).

Parlament se je strinjal s to spremembo.

- Zahteva skupine S&D, da se razprava o izjavi Komisije o razmerah na Madžarskem (točka 103 PDOJ) zaključi z vložitvijo predlogov resolucije, o katerih naj se glasuje na prvem delnem zasedanju v maju.

Govorili so Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je obrazložil zahtevo, Marek Jurek proti njej in Marie-Christine Vergiat, ki je zahtevala, naj se na Madžarsko napoti misija (predsednik je pojasnil, da bo skupščina odločala le o dnevnem redu).

Zahteva skupine S&D je bila odobrena.

- Zahteva skupine ENF, da se po razpravi o stanju v Turčiji, zlasti glede ustavnega referenduma (točka 36 PDOJ) na dnevni red uvrsti izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o položaju koptov v Egiptu. Razprava o poročilu Mircea Diaconu (A8-0340/2016) z naslovom Evropsko leto kulturne dediščine bi se prenesla na prvo delno zasedanje v maju.

Govorili so Franz Obermayr v imenu skupine ENF, ki je obrazložil zahtevo, Cristian Dan Preda, ki je predlagal, naj se razprava razširi na položaj kristjanov v svetu in prenese na prvo delno zasedanje v maju, Franz Obermayr, ki je potrdil zahtevo svoje skupine, Peter van Dalen in Victor Boştinaru.

S PG (101 za, 300 proti, 30 vzdržanih) je Parlament zavrnil zahtevo.

Predsednik je pojasnil, da bo konferenca predsednikov odločala o morebitni uvrstitvi te teme na dnevni red prvega delnega zasedanja v maju. Obvezal se je, da bo velikemu egiptovskemu muftiju, s katerim se bo srečal jutri, posredoval stališče Evropskega parlamenta, ki zagovarja strpnost in dialog med veroizpovedmi.

Četrtek

Predsednik je obvestil, da bosta poročilo Gilles Lebreton z naslovom Zahteva za odvzem imunitete Antóniu Marinhu e Pintu (A8-0163/2017) in ugovor glede Delegirane uredbe Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov uvrščena na čas za glasovanje.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov