Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 26 април 2017 г. - Брюксел

14. Положението в Унгария (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Положението в Унгария (2017/2656(RSP))

Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказа се Viktor Orbán (министър-председател на Унгария).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Matteo Salvini, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Esther de Lange, Tanja Fajon, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Beatrix von Storch, Anna Maria Corazza Bildt, относно предходното изказване, Krisztina Morvai и Roberta Metsola.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Péter Niedermüller, Benedek Jávor, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Frank Engel, István Ujhelyi, Csaba Sógor и Kinga Gál.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová и Juan Fernando López Aguilar.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marek Jurek, Ulrike Lunacek и Eleftherios Synadinos.

Изказа се Viktor Orbán.

Изказа се Frans Timmermans.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност