Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 26 kwietnia 2017 r. - Bruksela

14. Sytuacja na Węgrzech (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Sytuacja na Węgrzech (2017/2656(RSP))

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrał Viktor Orbán (Premier ministre de Hongrie).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Matteo Salvini w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Esther de Lange, Tanja Fajon, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Beatrix von Storch, Anna Maria Corazza Bildt w sprawie wystąpienia przedmówczyni, Krisztina Morvai i Roberta Metsola.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Péter Niedermüller, Benedek Jávor, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Frank Engel, István Ujhelyi, Csaba Sógor i Kinga Gál.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová i Juan Fernando López Aguilar.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Marek Jurek, Ulrike Lunacek i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrał Viktor Orbán.

Głos zabrał Frans Timmermans.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności