Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 26. apríla 2017 - Brusel

14. Situácia v Maďarsku (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Situácia v Maďarsku (2017/2656(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Viktor Orbán (predseda maďarskej vlády).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Matteo Salvini v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Esther de Lange, Tanja Fajon, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Beatrix von Storch, Anna Maria Corazza Bildt k vystúpeniu predchádzajúcej rečníčky, Krisztina Morvai a Roberta Metsola.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Péter Niedermüller, Benedek Jávor, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Frank Engel, István Ujhelyi, Csaba Sógor a Kinga Gál.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová a Juan Fernando López Aguilar.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marek Jurek, Ulrike Lunacek a Eleftherios Synadinos.

V rozprave vystúpil Viktor Orbán.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia