Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 april 2017 - Bryssel

14. Situationen i Ungern (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Situationen i Ungern (2017/2656(RSP))

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Viktor Orbán (Ungerns premiärminister).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Matteo Salvini för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Esther de Lange, Tanja Fajon, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Beatrix von Storch, Anna Maria Corazza Bildt, vilken yttrade sig om inlägget av närmast föregående talare; Krisztina Morvai och Roberta Metsola.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Péter Niedermüller, Benedek Jávor, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Frank Engel, István Ujhelyi, Csaba Sógor och Kinga Gál.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová och Juan Fernando López Aguilar.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marek Jurek, Ulrike Lunacek och Eleftherios Synadinos.

Talare: Viktor Orbán.

Talare: Frans Timmermans.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy