Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 26. april 2017 - Bruxelles

15. Beslutning vedtaget om en europæisk søjle for sociale rettigheder og tilknyttede initiativer (forhandling)
CRE

Redegørelse ved Kommissionen: Beslutning vedtaget om en europæisk søjle for sociale rettigheder og tilknyttede initiativer (2017/3020(RSP))

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) og Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Ulrike Trebesius for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Enrique Calvet Chambon for ALDE-Gruppen, Rina Ronja Kari for GUE/NGL-Gruppen, Tatjana Ždanoka for Verts/ALE-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, David Casa, Jutta Steinruck, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Thomas Mann, Jadwiga Wiśniewska, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Arena, João Pimenta Lopes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Terry Reintke, Tom Vandenkendelaere, Vilija Blinkevičiūtė, Kostadinka Kuneva, Heinz K. Becker, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marju Lauristin, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman og Rosa Estaràs Ferragut.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor og Julie Ward.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marian Harkin, Tania González Peñas, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann og Maria Grapini.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik