Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 26. aprill 2017 - Brüssel

15. Otsus Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta ning töö- ja eraelu tasakaalu algatus (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Otsus Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta ning töö- ja eraelu tasakaalu algatus (2017/3020(RSP))

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) ja Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Ulrike Trebesius fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Enrique Calvet Chambon fraktsiooni ALDE nimel, Rina Ronja Kari fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tatjana Ždanoka fraktsiooni Verts/ALE nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, David Casa, Jutta Steinruck, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Thomas Mann, Jadwiga Wiśniewska, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Arena, João Pimenta Lopes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Terry Reintke, Tom Vandenkendelaere, Vilija Blinkevičiūtė, Kostadinka Kuneva, Heinz K. Becker, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marju Lauristin, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman ja Rosa Estaràs Ferragut.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor ja Julie Ward.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marian Harkin, Tania González Peñas, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann ja Maria Grapini.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Õigusteave - Privaatsuspoliitika