Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 26. huhtikuuta 2017 - Bryssel

15. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista ja työ- ja yksityiselämän tasapainoa koskevasta aloitteesta tehty päätös (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista ja työ- ja yksityiselämän tasapainoa koskevasta aloitteesta tehty päätös (2017/3020(RSP))

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) ja Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Ulrike Trebesius ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta, Rina Ronja Kari GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, David Casa, Jutta Steinruck, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Thomas Mann, Jadwiga Wiśniewska, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Arena, João Pimenta Lopes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Terry Reintke, Tom Vandenkendelaere, Vilija Blinkevičiūtė, Kostadinka Kuneva, Heinz K. Becker, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marju Lauristin, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman ja Rosa Estaràs Ferragut.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor ja Julie Ward.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marian Harkin, Tania González Peñas, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann ja Maria Grapini.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
Antonio TAJANI
puhemies

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö