Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 26. travnja 2017. - Bruxelles

15. Odluka usvojena o europskom stupu socijalnih prava i s njim povezanim inicijativama (rasprava)
CRE

Izjava Komisije: Odluka usvojena o europskom stupu socijalnih prava i s njim povezanim inicijativama (2017/3020(RSP))

PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) i Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Françoise Grossetête, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ulrike Trebesius, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Enrique Calvet Chambon, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Rina Ronja Kari, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tatjana Ždanoka, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Joëlle Mélin, u ime Kluba zastupnika ENF-a, David Casa, Jutta Steinruck, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Thomas Mann, Jadwiga Wiśniewska, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Arena, João Pimenta Lopes, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Terry Reintke, Tom Vandenkendelaere, Vilija Blinkevičiūtė, Kostadinka Kuneva, Heinz K. Becker, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Marju Lauristin, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman i Rosa Estaràs Ferragut.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor i Julie Ward.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marian Harkin, Tania González Peñas, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann i Maria Grapini.

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije)

Rasprava je zaključena.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti