Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 26 april 2017 - Brussel

15. Vastgesteld besluit inzake de Europese pijler van sociale rechten en daarmee verbonden initiatieven (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Vastgesteld besluit inzake de Europese pijler van sociale rechten en daarmee verbonden initiatieven (2017/3020(RSP))

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie) en Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Ulrike Trebesius, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Enrique Calvet Chambon, namens de ALDE-Fractie, Rina Ronja Kari, namens de GUE/NGL-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, David Casa, Jutta Steinruck, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Thomas Mann, Jadwiga Wiśniewska, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Arena, João Pimenta Lopes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Terry Reintke, Tom Vandenkendelaere, Vilija Blinkevičiūtė, Kostadinka Kuneva, Heinz K. Becker, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marju Lauristin, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman en Rosa Estaràs Ferragut.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor en Julie Ward.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marian Harkin, Tania González Peñas, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie)

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid