Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 26 kwietnia 2017 r. - Bruksela

15. Decyzja przyjęta w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych i inicjatywy na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Decyzja przyjęta w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych i inicjatywy na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (2017/3020(RSP))

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Ulrike Trebesius w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, Rina Ronja Kari w imieniu grupy GUE/NGL, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, David Casa, Jutta Steinruck, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Thomasa Manna, Jadwiga Wiśniewska, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Arenę, João Pimenta Lopes, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Terry Reintke, Tom Vandenkendelaere, Vilija Blinkevičiūtė, Kostadinka Kuneva, Heinz K. Becker, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marju Lauristin, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman i Rosa Estaràs Ferragut.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor i Julie Ward.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Marian Harkin, Tania González Peñas, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann i Maria Grapini.

Głos zabrała: Marianne Thyssen (członkini Komisji)

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności