Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 26. april 2017 - Bruselj

15. Sklep, sprejet glede Evropskega stebra socialnih pravic, in pobuda za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (razprava)
CRE

Izjava Komisije: Sklep, sprejet glede Evropskega stebra socialnih pravic, in pobuda za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (2017/3020(RSP))

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) in Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, Ulrike Trebesius v imenu skupine ECR, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Enrique Calvet Chambon v imenu skupine ALDE, Rina Ronja Kari v imenu skupine GUE/NGL, Tatjana Ždanoka v imenu skupine Verts/ALE, Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, David Casa, Jutta Steinruck, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Thomas Mann, Jadwiga Wiśniewska, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Arena, João Pimenta Lopes, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Terry Reintke, Tom Vandenkendelaere, Vilija Blinkevičiūtė, Kostadinka Kuneva, Heinz K. Becker, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Marju Lauristin, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman in Rosa Estaràs Ferragut.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Csaba Sógor in Julie Ward.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Marian Harkin, Tania González Peñas, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann in Maria Grapini.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov