Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 april 2017 - Bryssel

15. Beslut antaget om den europeiska pelaren för sociala rättigheter och därmed relaterade initiativ (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Beslut antaget om den europeiska pelaren för sociala rättigheter och därmed relaterade initiativ (2017/3020(RSP))

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Ulrike Trebesius för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, David Casa, Jutta Steinruck, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Thomas Mann; Jadwiga Wiśniewska, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Arena; João Pimenta Lopes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Terry Reintke, Tom Vandenkendelaere, Vilija Blinkevičiūtė, Kostadinka Kuneva, Heinz K. Becker, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marju Lauristin; Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman och Rosa Estaràs Ferragut.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor och Julie Ward.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marian Harkin, Tania González Peñas, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann och Maria Grapini.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy