Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 26 kwietnia 2017 r. - Bruksela

16. Aktualna sytuacja w Turcji, w szczególności w odniesieniu do referendum konstytucyjnego (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Aktualna sytuacja w Turcji, w szczególności w odniesieniu do referendum konstytucyjnego (2017/2603(RSP))

Przewodniczący zabrał głos, aby wprowadzić pokrótce w temat debaty.

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE i Kati Piri w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Martina Michels w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anders Primdahl Vistisen, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Gerard Batten, Edouard Ferrand, Sotirios Zarianopoulos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Eleni Theocharous, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos i Jan Zahradil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Manolis Kefalogiannis, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Anna Maria Corazza Bildt i Javi López.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności