Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0263(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0374/2016

Predkladané texty :

A8-0374/2016

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 17
CRE 26/04/2017 - 17

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0139

Zápisnica
Streda, 26. apríla 2017 - Brusel

17. Program na podporu štrukturálnych reforiem na roky 2017 – 2020 ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program na podporu štrukturálnych reforiem na obdobie rokov 2017 až 2020 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajcovia: Lambert van Nistelrooij a Constanze Krehl (A8-0374/2016)

Lambert van Nistelrooij uviedol správu

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Derek Vaughan (v zastúpení spravodajcu) uviedol správu

V rozprave vystúpil Costas Mavrides (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Csaba Sógor (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Alain Cadec (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Andrea Cozzolino v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, Andrey Novakov, Viorica Dăncilă, Sławomir Kłosowski, Franc Bogovič a Mercedes Bresso.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivana Maletić a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis a Lambert van Nistelrooij.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.8 zápisnice zo dňa 27.4.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia