Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0263(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0374/2016

Ingivna texter :

A8-0374/2016

Debatter :

PV 26/04/2017 - 17
CRE 26/04/2017 - 17

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0139

Protokoll
Onsdagen den 26 april 2017 - Bryssel

17. Stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020 ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Lambert van Nistelrooij och Constanze Krehl (A8-0374/2016)

Lambert van Nistelrooij redogjorde för betänkandet.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Derek Vaughan (som ersatte föredraganden) redogjorde för betänkandet.

Talare: Costas Mavrides (föredragande av yttrande från utskottet ECON).

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Csaba Sógor (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Alain Cadec (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Ramón Luis Valcárcel Siso för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Andrea Cozzolino för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Andrey Novakov, Viorica Dăncilă, Sławomir Kłosowski, Franc Bogovič och Mercedes Bresso.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivana Maletić och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Valdis Dombrovskis och Lambert van Nistelrooij.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 27.4.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy