Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0259(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0340/2016

Ingivna texter :

A8-0340/2016

Debatter :

PV 26/04/2017 - 18
CRE 26/04/2017 - 18

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0140

Protokoll
Onsdagen den 26 april 2017 - Bryssel

18. Europaåret för kulturarv ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för kulturarv [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

Mircea Diaconu redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talare: Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen, Silvia Costa för S&D-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, och Dominique Bilde för ENF-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano och Michaela Šojdrová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta och Costas Mavrides.

Talare: Tibor Navracsics och Mircea Diaconu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.9 i protokollet av den 27.4.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy