Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2168(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0075/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.27

Приети текстове :

P8_TA(2017)0157
P8_TA(2017)0158

Протокол
Сряда, 26 април 2017 г. - Брюксел

19. Освобождане от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г. (разискване)
CRE

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейска комисия и изпълнителни агенции

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година

Доклад относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейски парламент

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел I – Европейски парламент [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Съвет и Европейски съвет

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0131/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Съд на Европейския съюз

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел IV – Съд на Европейския съюз [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС - Сметна палата

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел V – Сметна палата [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VІ – Европейски икономически и социален комитет [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0144/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Комитет на регионите

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VII - Комитет на регионите [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0141/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - 8-ми, 9-и, 10-и и 11-и ЕФР

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2015 година [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейски омбудсман

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VIII — Европейски омбудсман [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0140/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: постижения, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2015 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Център за преводи към органите на Европейския съюз (CdT)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски полицейски колеж (CEPOL)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж (сега Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането) (CEPOL) за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски банков орган (ЕБО)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция по химикалите (ECHA)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция на Съюза за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска железопътна агенция (ERA)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция за снабдяване към Евратом

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска фондация за обучение (ETF)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска полицейска служба (Европол)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба (Европол) за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите ‒ членки на Европейския съюз (Frontex)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз (сега „Европейска агенция за гранична и брегова охрана“ (Frontex)) за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ (CLEAN SKY)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства 2 (ИИЛ)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (F4E) за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие SESAR

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Bart Staes, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender и Miroslav Poche представиха своите доклади.

Изказа се Ian Borg (действащ председател на Съвета).

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказа се Klaus-Heiner Lehne (председател на Европейската сметна палата).

Изказаха се: Bogusław Liberadzki, от името на групата S&D, Paul Rübig (докладчик по становището на комисията DEVE), Martina Dlabajová (докладчик по становището на комисията EMPL), Искра Михайлова (докладчик по становището на комисията REGI), Viorica Dăncilă (докладчик по становището на комисията FEMM) и Tamás Deutsch, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Jens Geier, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Tomáš Zdechovský по процедурен въпрос, (председателят направи уточнения) Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Cătălin Sorin Ivan, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle и Андрей Новаков.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Ian Borg, Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Benedek Jávor и Inés Ayala Sender.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.12 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.13 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.14 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.15 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.16 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.17 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.18 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.19 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.20 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.21 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.22 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.23 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.24 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.25 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.26 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.27 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.28 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.29 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.30 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.31 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.32 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.33 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.34 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.35 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.36 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.37 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.38 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.39 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.40 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.41 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.42 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.43 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.44 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.45 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.46 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.47 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.48 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.49 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.50 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.51 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.52 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.53 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.54 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.55 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.56 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.57 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.58 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.59 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.60 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.61 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.62 от протокола от 27.4.2017 г и точка 5.63 от протокола от 27.4.2017 г

Правна информация - Политика за поверителност