Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2168(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0075/2017

Debates :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.27

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0157
P8_TA(2017)0158

Protokols
Trešdiena, 2017. gada 26. aprīlis - Brisele

19. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)
CRE

ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un izpildaģentūras

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Zeller (A8-0150/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi

Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Zeller (A8-0160/2017).

ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Dennis de Jong (A8-0153/2017).

ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0131/2017).

ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesa

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Benedek Jávor (A8-0136/2017).

ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Revīzijas palāta

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Benedek Jávor (A8-0151/2017).

ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0144/2017).

ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa — Reģionu komiteja [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0141/2017).

ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Benedek Jávor (A8-0122/2017).

ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — astotais, devītais, desmitais un vienpadsmitais EAF

Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Younous Omarjee (A8-0125/2017).

ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Benedek Jávor (A8-0142/2017).

ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0140/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbības rezultāti, finanšu pārvaldība un kontrole

Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — darbības rezultāti, finanšu pārvaldība un kontrole [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)

Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC)

Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)

Ziņojums par Eiropas Policijas akadēmijas (tagad Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra) (CEPOL) 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)

Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)

Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI)

Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)

Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)

Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA)

Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)

Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)

Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)

Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)

Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)

Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)

Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

Ziņojums par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA)

Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra

Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)

Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF)

Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)

Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust)

Ziņojums par Eurojust 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Eiropols)

Ziņojums par Eiropas Policijas biroja (Eiropola) 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex)

Ziņojums par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (tagad Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra) 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA)

Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI)

Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0103/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Clean Sky 2

Ziņojums par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0094/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL

Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0113/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (FCH)

Ziņojums par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0109/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (IMI)

Ziņojums par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0083/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER kopuzņēmums

Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0108/2017).

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums SESAR

Ziņojums par kopuzņēmuma SESAR 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0096/2017).

Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Bart Staes, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender un Miroslav Poche iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Ian Borg (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Klaus-Heiner Lehne (Revīzijas palātas priekšsēdētājs).

Uzstājās Bogusław Liberadzki S&D grupas vārdā, Paul Rübig (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Martina Dlabajová (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Iskra Mihaylova (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Viorica Dăncilă (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja) un Tamás Deutsch PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jens Geier, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Tomáš Zdechovský par debašu norisi (sēdes vadītājs sniedza paskaidrojumu), Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā, Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Cătălin Sorin Ivan, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle un Andrey Novakov.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Ian Borg, Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Benedek Jávor un Inés Ayala Sender.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.4.2017. protokola 5.12. punkts, 27.4.2017. protokola 5.13. punkts, 27.4.2017. protokola 5.14. punkts, 27.4.2017. protokola 5.15. punkts, 27.4.2017. protokola 5.16. punkts, 27.4.2017. protokola 5.17. punkts, 27.4.2017. protokola 5.18. punkts, 27.4.2017. protokola 5.19. punkts, 27.4.2017. protokola 5.20. punkts, 27.4.2017. protokola 5.21. punkts, 27.4.2017. protokola 5.22. punkts, 27.4.2017. protokola 5.23. punkts, 27.4.2017. protokola 5.24. punkts, 27.4.2017. protokola 5.25. punkts, 27.4.2017. protokola 5.26. punkts, 27.4.2017. protokola 5.27. punkts, 27.4.2017. protokola 5.28. punkts, 27.4.2017. protokola 5.29. punkts, 27.4.2017. protokola 5.30. punkts, 27.4.2017. protokola 5.31. punkts, 27.4.2017. protokola 5.32. punkts, 27.4.2017. protokola 5.33. punkts, 27.4.2017. protokola 5.34. punkts, 27.4.2017. protokola 5.35. punkts, 27.4.2017. protokola 5.36. punkts, 27.4.2017. protokola 5.37. punkts, 27.4.2017. protokola 5.38. punkts, 27.4.2017. protokola 5.39. punkts, 27.4.2017. protokola 5.40. punkts, 27.4.2017. protokola 5.41. punkts, 27.4.2017. protokola 5.42. punkts, 27.4.2017. protokola 5.43. punkts, 27.4.2017. protokola 5.44. punkts, 27.4.2017. protokola 5.45. punkts, 27.4.2017. protokola 5.46. punkts, 27.4.2017. protokola 5.47. punkts, 27.4.2017. protokola 5.48. punkts, 27.4.2017. protokola 5.49. punkts, 27.4.2017. protokola 5.50. punkts, 27.4.2017. protokola 5.51. punkts, 27.4.2017. protokola 5.52. punkts, 27.4.2017. protokola 5.53. punkts, 27.4.2017. protokola 5.54. punkts, 27.4.2017. protokola 5.55. punkts, 27.4.2017. protokola 5.56. punkts, 27.4.2017. protokola 5.57. punkts, 27.4.2017. protokola 5.58. punkts, 27.4.2017. protokola 5.59. punkts, 27.4.2017. protokola 5.60. punkts, 27.4.2017. protokola 5.61. punkts, 27.4.2017. protokola 5.62. punkts un 27.4.2017. protokola 5.63. punkts

Juridisks paziņojums - Privātuma politika