Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2168(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0075/2017

Debatten :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Stemmingen :

PV 27/04/2017 - 5.27

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0157
P8_TA(2017)0158

Notulen
Woensdag 26 april 2017 - Brussel

19. Décharge 2015 (debat)
CRE

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende agentschappen

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

Kwijting 2015: speciale verslagen van de Europese Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2015

Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling I – Europees Parlement [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling II - Europese Raad en Raad [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0131/2017)

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Hof van Justitie van de Europese Unie

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling IV - Hof van Justitie [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Rekenkamer

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling V – Rekenkamer [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Economisch en Sociaal Comité

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0144/2017)

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Comité van de Regio's

Vreslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling VII – Comité van de Regio's [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0141/2017)

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Dienst voor extern optreden

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 - Afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - het achtste, negende, tiende en elfde EOF

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese ombudsman

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling VIII – Europese Ombudsman [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0140/2017)

Kwijting 2015: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015: prestaties, financieel beheer en controle [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

Kwijting 2015: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

Kwijting 2015: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

Kwijting 2015: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

Kwijting 2015: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

Kwijting 2015: Europese Politieacademie (CEPOL)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie (nu Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving) (CEPOL) voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

Kwijting 2015: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

Kwijting 2015: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

Kwijting 2015: Europese Bankautoriteit (EBA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

Kwijting 2015: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

Kwijting 2015: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

Kwijting 2015: Europees Milieuagentschap (EEA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

Kwijting 2015: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

Kwijting 2015: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

Kwijting 2015: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

Kwijting 2015: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

Kwijting 2015: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

Kwijting 2015: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

Kwijting 2015: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

Kwijting 2015: Europees Spoorwegbureau (ERA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau (voortaan Spoorwegbureau van de Europese Unie) voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

Kwijting 2015: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

Kwijting 2015: Europese Stichting voor opleiding (ETF)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

Kwijting 2015: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

Kwijting 2015: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

Kwijting 2015: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

Kwijting 2015: Dienst van de Europese Unie voor justitiële samenwerking (Eurojust)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

Kwijting 2015: Europese Politiedienst (Europol)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

Kwijting 2015: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

Kwijting 2015: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (nu Europees grens- en kustwachtagentschap) voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

Kwijting 2015: Europees GNSS-Agentschap (GSA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europese GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

Kwijting 2015: Biogebaseerde industrieën (BBI)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 (IMI)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming ITER

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Bart Staes, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender en Miroslav Poche leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Ian Borg (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Klaus-Heiner Lehne (voorzitter van de Rekenkamer).

Het woord wordt gevoerd door Bogusław Liberadzki, namens de S&D-Fractie, Paul Rübig (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Martina Dlabajová (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Iskra Mihaylova (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Viorica Dăncilă (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM) en Tamás Deutsch, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jens Geier, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Tomáš Zdechovský over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft nadere uitleg), Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Cătălin Sorin Ivan, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle en Andrey Novakov.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Ian Borg, Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Benedek Jávor en Inés Ayala Sender.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.12 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.13 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.14 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.15 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.16 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.17 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.18 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.19 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.20 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.21 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.22 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.23 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.24 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.25 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.26 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.27 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.28 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.29 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.30 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.31 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.32 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.33 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.34 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.35 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.36 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.37 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.38 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.39 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.40 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.41 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.42 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.43 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.44 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.45 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.46 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.47 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.48 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.49 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.50 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.51 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.52 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.53 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.54 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.55 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.56 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.57 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.58 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.59 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.60 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.61 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.62 van de notulen van 27.4.2017 en punt 5.63 van de notulen van 27.4.2017

Juridische mededeling - Privacybeleid