Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2168(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0075/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.27

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0157
P8_TA(2017)0158

Zápisnica
Streda, 26. apríla 2017 - Brusel

19. Absolutórium za rok 2015 (rozprava)
CRE

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III - Komisia a výkonné agentúry [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

Absolutórium za rok 2015: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rok 2015

Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel I – Európsky parlament [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0131/2017)

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel IV – Súdny dvor [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel V – Dvor audítorov [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0144/2017)

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VII – Výbor regiónov [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0141/2017)

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky ombudsman

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VIII – európsky ombudsman [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0140/2017)

Absolutórium za rok 2015: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2015: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

Absolutórium za rok 2015: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

Absolutórium za rok 2015: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

Absolutórium za rok 2015: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska policajná akadémia (CEPOL)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie (teraz Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva) (CEPOL) za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska chemická agentúra (AEPC)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska environmentálna agentúra (EEA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (AEAPP)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre lieky (EMA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (OEDT)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska námorná bezpečnostná agentúra (AESM)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

Absolutórium za rok 2015: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska železničná agentúra (AFE)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

Absolutórium za rok 2015: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok ((Eurofound)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (EUROJUST)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európsky policajný úrad (Europol)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

Absolutórium za rok 2015: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (v súčasnosti Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž) za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

Absolutórium za rok 2015: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

Absolutórium za rok 2015: Priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik Čisté nebo 2

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

Absolutórium za rok 2015: spoločný podnik ECSEL

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (FCH)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

Absolutórium za rok 2015: spoločný podnik ITER

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (spoločný podnik Fusion for Energy) za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

Absolutórium za rok 2015: spoločný podnik SESAR

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Bart Staes, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender a Miroslav Poche uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Ian Borg (úradujúci predseda Rady).

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

V rozprave vystúpil Klaus-Heiner Lehne (predseda Dvora audítorov).

Vystúpili títo poslanci: Bogusław Liberadzki v mene skupiny S&D, Paul Rübig (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Martina Dlabajová (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Iskra Mihaylova (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Viorica Dăncilă (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko) a Tamás Deutsch v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jens Geier, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Tomáš Zdechovský, k priebehu rozpravy (predsedajúci uviedol spresnenia), Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL, Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Cătălin Sorin Ivan, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle a Andrey Novakov.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

Vystúpili títo poslanci: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Ian Borg, Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Benedek Jávor a Inés Ayala Sender.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.12 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.13 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.14 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.15 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.16 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.17 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.18 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.19 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.20 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.21 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.22 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.23 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.24 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.25 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.26 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.27 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.28 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.29 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.30 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.31 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.32 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.33 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.34 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.35 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.36 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.37 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.38 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.39 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.40 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.41 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.42 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.43 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.44 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.45 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.46 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.47 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.48 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.49 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.50 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.51 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.52 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.53 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.54 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.55 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.56 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.57 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.58 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.59 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.60 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.61 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.62 zápisnice zo dňa 27.4.2017 a bod 5.63 zápisnice zo dňa 27.4.2017

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia