Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2168(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0075/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.27

Antagna texter :

P8_TA(2017)0157
P8_TA(2017)0158

Protokoll
Onsdagen den 26 april 2017 - Bryssel

19. Ansvarsfrihet 2015 (debatt)
CRE

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2015

Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0131/2017)

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – domstolen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt IV – domstolen [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – revisionsrätten

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0144/2017)

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Regionkommittén

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0141/2017)

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2015 [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0140/2017)

Ansvarsfrihet 2015: EU:s byråer – verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för EU:s byråer för budgetåret 2015: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska polisakademin (Cepol)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin (numera Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning) (Cepol) för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska bankmyndigheten (EBA)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska miljöbyrån (EEA)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska järnvägsbyrån (ERA)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (numera Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Euratoms försörjningsbyrå

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska värdepapperskommittén (Esma)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska polisbyrån (Europol)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex)

Betänkande om ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (numera Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)) för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för GNSS (GSA)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget Clean Sky 2

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget Ecsel

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

Ansvarsfrihet 2015: gemensamma Sesar-företaget

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Bart Staes, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender och Miroslav Poche redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Klaus-Heiner Lehne (revisionsrättens ordförande).

Talare: Bogusław Liberadzki för S&D-gruppen, Paul Rübig (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Martina Dlabajová (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Iskra Mihaylova (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Viorica Dăncilă (föredragande av yttrande från utskottet FEMM) och Tamás Deutsch för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Jens Geier, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Tomáš Zdechovský yttrade sig om genomförandet av debatten (talmannen gjorde förtydliganden); Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Cătălin Sorin Ivan, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle och Andrey Novakov.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Ian Borg, Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Benedek Jávor och Inés Ayala Sender.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.12 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.13 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.14 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.15 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.16 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.17 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.18 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.19 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.20 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.21 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.22 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.23 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.24 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.25 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.26 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.27 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.28 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.29 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.30 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.31 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.32 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.33 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.34 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.35 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.36 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.37 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.38 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.39 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.40 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.41 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.42 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.43 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.44 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.45 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.46 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.47 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.48 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.49 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.50 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.51 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.52 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.53 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.54 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.55 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.56 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.57 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.58 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.59 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.60 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.61 i protokollet av den 27.4.2017, punkt 5.62 i protokollet av den 27.4.2017 och punkt 5.63 i protokollet av den 27.4.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy