Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 26 април 2017 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателството
 3.Приветствие с добре дошли
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на консултативния комитет
 6.Искане за снемане на имунитет
 7.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 8.Предложения за актове на Съюза
 9.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 10.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 11.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 12.Внесени документи
 13.Ред на работа
 14.Положението в Унгария (разискване)
 15.Прието решение относно Европейския стълб на социалните права и инициативата за равновесие между професионалния и личния живот (разискване)
 16.Актуалното положение в Турция, по-специално по отношение на конституционалния референдум (разискване)
 17.Създаване на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 — 2020 г. ***I (разискване)
 18.Европейска година на културното наследство ***I (разискване)
 19.Освобождане от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г. (разискване)
 20.Управление на риболовните флотове в най-отдалечените региони (разискване)
 21.Водеща инициатива на ЕС относно сектора на производството на облекло (разискване)
 22.Актуално положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС: как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята? (кратко представяне)
 23.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (302 kb)  Списък на присъствалите (56 kb)
 
Протокол (85 kb)  Списък на присъствалите (11 kb)  Поименни гласувания (27 kb)
 
Протокол (322 kb)  Списък на присъствалите (69 kb)  Поименни гласувания (346 kb)
Правна информация - Политика за поверителност