Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 26. huhtikuuta 2017 - Bryssel
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Tervetulotoivotukset
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Neuvoa-antavan komitean kokoonpano
 6.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 8.Ehdotukset unionin säädöksiksi
 9.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 10.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 11.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Unkarin tilanne (keskustelu)
 15.Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista ja työ- ja yksityiselämän tasapainoa koskevasta aloitteesta tehty päätös (keskustelu)
 16.Turkin tilanne ja erityisesti perustuslakikansanäänestys (keskustelu)
 17.Rakenneuudistusten tukiohjelma kaudeksi 2017–2020 ***I (keskustelu)
 18.Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi ***I (keskustelu)
 19.Vastuuvapaus 2015 (keskustelu)
 20.Kalastuslaivastojen hallinnointi syrjäisimmillä alueilla (keskustelu)
 21.Vaatetusalaa koskeva EU:n lippulaiva-aloite (keskustelu)
 22.Viljelysmaiden keskittymistä koskeva tilanne EU:ssa: miten helpotetaan viljelijöiden mahdollisuuksia maan hankkimiseen? (lyhyt esittely)
 23.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (254 kb) Läsnäololista (56 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (39 kb) 
 
Pöytäkirja (79 kb) Läsnäololista (11 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (26 kb) 
 
Pöytäkirja (284 kb) Läsnäololista (61 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (412 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö