Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Woensdag 26 april 2017 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Welkomstwoord
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Composition du comité consultatif
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 8.Voorstellen voor een besluit van de Unie
 9.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 10.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 11.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 12.Ingekomen stukken
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Situatie in Hongarije (debat)
 15.Vastgesteld besluit inzake de Europese pijler van sociale rechten en daarmee verbonden initiatieven (debat)
 16.Stand van zaken in Turkije, met name ten aanzien van het referendum over de grondwet (debat)
 17.Steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017–2020 ***I (debat)
 18.Europees Jaar van het cultureel erfgoed ***I (debat)
 19.Décharge 2015 (debat)
 20.Het beheer van de visserijvloten in de ultraperifere gebieden (debat)
 21.EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector (debat)
 22.Stand van zaken in verband met de concentratie van landbouwgrond in de EU: manieren om landbouwers betere toegang tot land te geven (korte presentatie)
 23.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (255 kb) Presentielijst (56 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (39 kb) 
 
Notulen (80 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (24 kb) 
 
Notulen (297 kb) Presentielijst (61 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (404 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid