Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 26 aprilie 2017 - Bruxelles
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declarația Președintelui
 3.Urări de bun venit
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 5.Compoziția comitetului consultativ
 6.Cerere de ridicare a imunității
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 8.Propositions d'actes de l'Union
 9.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 10.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 11.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 12.Depunere de documente
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Situația din Ungaria (dezbatere)
 15.Decizia adoptată cu privire la pilonul european al drepturilor sociale și la inițiativa privind asigurarea echilibrului dintre viața profesională și cea privată (dezbatere)
 16.Situația din Turcia, în special în ceea ce privește referendumul constituțional (dezbatere)
 17.Programul de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017­-2020 ***I (dezbatere)
 18.Anul european al patrimoniului cultural ***I (dezbatere)
 19.Descărcarea de gestiune 2015 (dezbatere)
 20.Gestionarea flotelor de pescuit în regiunile ultraperiferice (dezbatere)
 21.Inițiativa emblematică a UE în sectorul confecțiilor (dezbatere)
 22.Situația actuală a concentrării terenurilor agricole în UE: cum se poate facilita accesul agricultorilor la terenuri? (prezentare succintă)
 23.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 25.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (260 kb) Lista de prezenţă (56 kb) Voturi prin apel nominal (39 kb) 
 
Proces-verbal (81 kb) Lista de prezenţă (11 kb) Voturi prin apel nominal (26 kb) 
 
Proces-verbal (296 kb) Lista de prezenţă (62 kb) Voturi prin apel nominal (411 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate