Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Sreda, 26. april 2017 - Bruselj
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjave predsedujočega
 3.Dobrodošlica
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Sestava posvetovalnega odbora
 6.Zahteva za odvzem imunitete
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 8.Predlogi za akt Unije
 9.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 10.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 11.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 12.Predložitev dokumentov
 13.Razpored dela
 14.Razmere na Madžarskem (razprava)
 15.Sklep, sprejet glede Evropskega stebra socialnih pravic, in pobuda za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (razprava)
 16.Stanje v Turčiji, zlasti glede ustavnega referenduma (razprava)
 17.Program za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ***I (razprava)
 18.Evropsko leto kulturne dediščine ***I (razprava)
 19.Razrešnica za leto 2015 (razprava)
 20.Upravljanje ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah (razprava)
 21.Vodilna pobuda EU za sektor oblačil (razprava)
 22.Stanje koncentracije kmetijskih zemljišč v EU: kako olajšati dostop kmetov do zemljišč? (kratka predstavitev)
 23.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (248 kb) Seznam navzočih (56 kb) Izid poimenskega glasovanja (39 kb) 
 
Zapisnik (80 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izid poimenskega glasovanja (24 kb) 
 
Zapisnik (279 kb) Seznam navzočih (62 kb) Izid poimenskega glasovanja (410 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov