Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 27. april 2017 - Bruselj

2. Razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Razmere v Venezueli (2017/2651(RSP)))

Razprava je potekala 5. aprila 2017 (točka 18 zapisnika z dne 5.4.2017).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o razmerah v Venezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0270/2017),

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE o razmerah v Venezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0271/2017),

—   Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Venezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0272/2017),

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano v imenu skupine S&D o razmerah v Venezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0274/2017),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR o razmerah na področju človekovih pravic v Venezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0275/2017),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o razmerah v Venezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0276/2017),

—   Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Venezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0277/2017).

Glasovanje: točka 5.69 zapisnika z dne 27.4.2017.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov