Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2099(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0121/2017

Debatten :

PV 27/04/2017 - 3
CRE 27/04/2017 - 3

Stemmingen :

PV 27/04/2017 - 5.67

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0198

Notulen
Donderdag 27 april 2017 - Brussel

3. Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2015 (debat)
CRE

Verslag over het jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank [2016/2099(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

Verslag over het jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2015 [2016/2098(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

Miltiadis Kyrkos en Nedzhmi Ali leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici (lid van de Commissie) en Werner Hoyer (president van de Europese Investeringsbank).

Het woord wordt gevoerd door Eider Gardiazabal Rubial (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Bernd Lucke (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Bogusław Liberadzki (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Ivan Jakovčić (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Dariusz Rosati, namens de PPE-Fractie, Cătălin Sorin Ivan, namens de S&D-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, Georgi Pirinski, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Anneli Jäätteenmäki, Paloma López Bermejo, David Coburn, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Petri Sarvamaa, Gabriel Mato en Thomas Mann.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Nicola Caputo en Pirkko Ruohonen-Lerner.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici, Werner Hoyer, Georgios Kyrtsos en Nedzhmi Ali.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.67 van de notulen van 27.4.2017.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid