Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2099(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0121/2017

Rozpravy :

PV 27/04/2017 - 3
CRE 27/04/2017 - 3

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.67

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0198

Zápisnica
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel

3. Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky - Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2015 (rozprava)
CRE

Správa o výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky [2016/2099(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

Správa o Výročnej správe o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2015 [2016/2098(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

Miltiadis Kyrkos a Nedzhmi Ali uviedli svoje správy

Vystúpili: Pierre Moscovici (člen Komisie) a Werner Hoyer (prezident EIB).

Vystúpili títo poslanci: Eider Gardiazabal Rubial (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Bernd Lucke (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Bogusław Liberadzki (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Ivan Jakovčić (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Dariusz Rosati v mene skupiny PPE, Cătălin Sorin Ivan v mene skupiny S&D, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Diane James – nezaradená poslankyňa, Georgi Pirinski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Anneli Jäätteenmäki, Paloma López Bermejo, David Coburn, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Petri Sarvamaa, Gabriel Mato a Thomas Mann.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Nicola Caputo a Pirkko Ruohonen-Lerner.

Vystúpili: Pierre Moscovici, Werner Hoyer, Georgios Kyrtsos a Nedzhmi Ali.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.67 zápisnice zo dňa 27.4.2017.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia