Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2099(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0121/2017

Debatter :

PV 27/04/2017 - 3
CRE 27/04/2017 - 3

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.67

Antagna texter :

P8_TA(2017)0198

Protokoll
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel

3. Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet - Årsrapport om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2015 (debatt)
CRE

Betänkande om årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet [2016/2099(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

Betänkande om årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2015 [2016/2098(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

Miltiadis Kyrkos och Nedzhmi Ali redogjorde för betänkandena.

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) och Werner Hoyer (Europeiska investeringsbankens ordförande).

Talare: Eider Gardiazabal Rubial (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Bernd Lucke (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Bogusław Liberadzki (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Ivan Jakovčić (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Dariusz Rosati för PPE-gruppen, Cătălin Sorin Ivan för S&D-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Diane James, grupplös, Georgi Pirinski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Anneli Jäätteenmäki, Paloma López Bermejo, David Coburn, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Petri Sarvamaa, Gabriel Mato och Thomas Mann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Nicola Caputo och Pirkko Ruohonen-Lerner.

Talare: Pierre Moscovici, Werner Hoyer, Georgios Kyrtsos och Nedzhmi Ali.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.67 i protokollet av den 27.4.2017.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy