Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles

4. Situationen omkring den anden revision af det økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland. (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved formanden for Eurogruppen: Situationen omkring den anden revision af det økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland. (2017/2660(RSP))

Jeroen Dijsselbloem (formand for Eurogruppen) og Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Marco Zanni for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Patrick O'Flynn, Olaf Stuger, Konstantinos Papadakis, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Joachim Starbatty og Nikolaos Chountis.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Sven Giegold, Rosa D'Amato, Gilles Lebreton, Esther de Lange, Miltiadis Kyrkos, Peter van Dalen, Sofia Sakorafa, Paulo Rangel, Eva Kaili, Hans-Olaf Henkel, Manolis Kefalogiannis, Paul Tang, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Maria Spyraki, Jonás Fernández, Gabriel Mato og Agnes Jongerius.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Grapini, João Ferreira, Eleftherios Synadinos og Nikos Androulakis.

Talere: Pierre Moscovici og Jeroen Dijsselbloem.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Indlæg af Fabio Massimo Castaldo om Cristiano Provvisionatos skæbne, der for tiden er tilbageholdt i Mauretanien.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik