Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel

4. Görögország gazdasági kiigazítási programja második felülvizsgálatának jelenlegi állása (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Az Eurócsoport elnökének nyilatkozata: Görögország gazdasági kiigazítási programja második felülvizsgálatának jelenlegi állása (2017/2660(RSP))

Jeroen Dijsselbloem (az Eurócsoport elnöke) és Pierre Moscovici (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Patrick O'Flynn, Olaf Stuger, Konstantinos Papadakis, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Joachim Starbatty és Nikolaos Chountis.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Sven Giegold, Rosa D'Amato, Gilles Lebreton, Esther de Lange, Miltiadis Kyrkos, Peter van Dalen, Sofia Sakorafa, Paulo Rangel, Eva Kaili, Hans-Olaf Henkel, Manolis Kefalogiannis, Paul Tang, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Maria Spyraki, Jonás Fernández, Gabriel Mato és Agnes Jongerius.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Grapini, João Ferreira, Eleftherios Synadinos és Nikos Androulakis.

Felszólal: Pierre Moscovici és Jeroen Dijsselbloem.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Fabio Massimo Castaldo a jelenleg Mauritániában fogva tartott Cristiano Provvisionato sorsáról.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat