Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 27 d. - Briuselis

4. Padėtis, susijusi su Graikijos ekonominio koregavimo programos antrąja peržiūra (diskusijos)
Stenograma

Euro grupės pirmininko pareiškimas: Padėtis, susijusi su Graikijos ekonominio koregavimo programos antrąja peržiūra (2017/2660(RSP))

Jeroen Dijsselbloem (Eurogrupės pirmininkas) ir Pierre Moscovici (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Marco Zanni ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Patrick O'Flynn, Olaf Stuger, Konstantinos Papadakis, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Joachim Starbatty ir Nikolaos Chountis.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Sven Giegold, Rosa D'Amato, Gilles Lebreton, Esther de Lange, Miltiadis Kyrkos, Peter van Dalen, Sofia Sakorafa, Paulo Rangel, Eva Kaili, Hans-Olaf Henkel, Manolis Kefalogiannis, Paul Tang, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Maria Spyraki, Jonás Fernández, Gabriel Mato ir Agnes Jongerius.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Grapini, João Ferreira, Eleftherios Synadinos ir Nikos Androulakis.

Kalbėjo: Pierre Moscovici ir Jeroen Dijsselbloem.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Fabio Massimo Castaldo dėl Mauritanijoje sulaikyto Cristiano Provvisionato likimo.

Teisinė informacija - Privatumo politika