Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel

4. Aktuálny stav druhého preskúmania programu makroekonomických úprav pre Grécko (rozprava)
CRE

Vyhlásenie predsedu euroskupiny: Aktuálny stav druhého preskúmania programu makroekonomických úprav pre Grécko (2017/2660(RSP))

Jeroen Dijsselbloem (predseda euroskupiny) a Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Marco Zanni v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Patrick O'Flynn, Olaf Stuger, Konstantinos Papadakis, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Joachim Starbatty a Nikolaos Chountis.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Sven Giegold, Rosa D'Amato, Gilles Lebreton, Esther de Lange, Miltiadis Kyrkos, Peter van Dalen, Sofia Sakorafa, Paulo Rangel, Eva Kaili, Hans-Olaf Henkel, Manolis Kefalogiannis, Paul Tang, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Maria Spyraki, Jonás Fernández, Gabriel Mato a Agnes Jongerius.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Grapini, João Ferreira, Eleftherios Synadinos a Nikos Androulakis.

Vystúpili: Pierre Moscovici a Jeroen Dijsselbloem.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

V rozprave vystúpil Fabio Massimo Castaldo v súvislosti s osudom Cristiana Provvisionata, ktorý je v súčasnoti zadržiavaný v Mauretánii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia