Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 27. april 2017 - Bruselj

4. Stanje drugega pregleda programa ekonomskega prilagajanja za Grčijo (razprava)
Dobesedni zapis

Izjava predsednika Euroskupine: Stanje drugega pregleda programa ekonomskega prilagajanja za Grčijo (2017/2660(RSP))

Jeroen Dijsselbloem (predsednik Euroskupine) in Pierre Moscovici (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Marco Zanni v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Patrick O'Flynn, Olaf Stuger, Konstantinos Papadakis, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Joachim Starbatty in Nikolaos Chountis.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Sven Giegold, Rosa D'Amato, Gilles Lebreton, Esther de Lange, Miltiadis Kyrkos, Peter van Dalen, Sofia Sakorafa, Paulo Rangel, Eva Kaili, Hans-Olaf Henkel, Manolis Kefalogiannis, Paul Tang, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Maria Spyraki, Jonás Fernández, Gabriel Mato in Agnes Jongerius.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Grapini, João Ferreira, Eleftherios Synadinos in Nikos Androulakis.

Govorila sta Pierre Moscovici in Jeroen Dijsselbloem.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govoril je Fabio Massimo Castaldo o usodi Cristiana Provvisionata, ki je zaprt v Mavretaniji.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov