Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2294(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0163/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0163/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0132

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες

5.1. Αίτηση άρσης της ασυλίας του António Marinho e Pinto (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του António Marinho e Pinto [2016/2294(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0132)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου