Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0021(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0067/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0067/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0134

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες

5.3. Σύμβαση της Μιναμάτα για τον υδράργυρο *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο [05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Stefan Eck (A8-0067/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0134)

Το Σώμα δίνει την έγκρισή του στη σύναψη της σύμβασης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου