Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0259(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0340/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0340/2016

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 18
CRE 26/04/2017 - 18

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0140

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες

5.9. Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0140).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου