Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0182(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0008/2017

Ingediende teksten :

A8-0008/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 27/04/2017 - 5.11
CRE 27/04/2017 - 5.11

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0142

Notulen
Donderdag 27 april 2017 - Brussel

5.11. Programma van de Unie ter ondersteuning van de betrokkenheid van consumenten bij de beleidsvorming op het gebied van financiële diensten ***I (stemming)
CRE

Verslag inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma van de Unie ter ondersteuning van specifieke activiteiten om consumenten en andere eindgebruikers van financiële diensten meer te betrekken bij de beleidsvorming van de Unie op het gebied van financiële diensten voor de periode 2017-2020 [COM(2016)0388 - C8-0220/2016- 2016/0182(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0142).

Het woord werd gevoerd door:

Cristian Dan Preda over het verloop van de stemmingen.

Juridische mededeling - Privacybeleid