Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0182(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0008/2017

Ingivna texter :

A8-0008/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.11
CRE 27/04/2017 - 5.11

Antagna texter :

P8_TA(2017)0142

Protokoll
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel

5.11. Unionsprogram för att stärka delaktigheten för konsumenter i politiken på området finansiella tjänster ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området finansiella tjänster för perioden 2017–2020 [COM(2016)0388 - C8-0220/2016- 2016/0182(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0142).

Inlägg:

Cristian Dan Preda yttrade sig om genomförandet av omröstningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy