Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2208(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0160/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0160/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.13
CRE 27/04/2017 - 5.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0144

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες

5.13. Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το 2015 (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0144)

Παρεμβάσεις

—   Richard Corbett επί της διεξαγωγής των ψηφοφοριών (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις)·

—   Ο Πρόεδρος ανακαλεί στην τάξη τον Cristian Dan Preda.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου