Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2208(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0160/2017

Ingediende teksten :

A8-0160/2017

Debatten :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Stemmingen :

PV 27/04/2017 - 5.13
CRE 27/04/2017 - 5.13

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0144

Notulen
Donderdag 27 april 2017 - Brussel

5.13. Kwijting 2015: speciale verslagen van de Europese Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2015 (stemming)
CRE

Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0144)

Het woord werd gevoerd door:

—   Richard Corbett over het verloop van de stemmingen (de Voorzitter geeft nadere uitleg);

—   De Voorzitter roept Cristian Dan Preda tot de orde.

Juridische mededeling - Privacybeleid